Материали

Мрамор

Мраморите са зърнесто-кристални метаморфни карбонатни скали, образувани от прекристализацията на варовици и доломити. Метаморфизмът се

Прочетете повече »

Гранит

Гранитът е най-разпространената магмена скала, който има пълнокристална зърнеста структура. Гранитът има физико-механични свойства, които

Прочетете повече »

Оникс

Ониксът е полускъпоценен камък, криптокристална форма на кварца. Обикновено е на ивици с преобладаващ черен

Прочетете повече »